Stolthetsparaden logo med teksten Stolt, sterk og synlig
Stolte, sterke og synlige deltagere

Stolthetsparaden 2016

Stolthetparaden arrangeres i år for niende gang. Det skjer i Oslo sentrum lørdag 18. juni. Stolthetsparaden fronter verdiene i Uloba – Independent Living Norge: «Stolt, sterk, synlig». Arrangementet er åpent, og alle inviteres til å delta. Kjenner du kanskje noen som ikke vet om Stolthetsparaden, men som kan være interessert i å delta? Inviter dem med!

Årets hovedparoler er «Riv institusjonene», «Assistanse er løsningen» og «Stolte assistenter».

Paraden går fra Universitetsplassen, hvor vi starter med appeller klokka 11. Vi stiller opp og begynner å gå nedover Karl Johans gate etter appellene. På Jernbanetorget foran Oslo S samles vi foran en scene, hvor vi blant annet skal dele ut Stolthetsprisen.

Stolthetsparaden er den største mønstringen av funksjonshemmede i Norge. Slagordet «Stolt, sterk, synlig» signaliserer at vi er aktive bidragsytere i samfunnet gjennom utdanning og jobb, familie og fritid. Vi kan og vil ta ansvar for våre egne liv og bidra aktivt til fellesskapet.