Stolthetsparaden logo med teksten Stolt, sterk og synlig
Stolte, sterke og synlige deltagere

Stolthetsprisen 2016

Vinneren av Stolthetsprisen kårer vi på Jernbanetorget etter at vi har gått i Stolthetsparaden. Da får du også lese hvem som har fått prisen på denne siden. Stolthetsprisen deles hvert år ut til en person eller en gruppe som har gjort en spesiell innsats for å skape likestilling for funksjonshemmede.

Tidligere prisvinnere er:

Anita Elisabeth Bjørklund

Empo TV

Bente Skansgård

Marte Wexelsen Goksøyr

Stine Slettås Machlar

Tove Linnea Brandvik

Inge Husmo

Mari Storstein